home_lijstRestauratie van lijsten en vergulde objecten

Lijsten kunnen door de tand des tijds beschadigd raken of soms door eerdere behandelingen/restauraties aangetast zijn. Bij schades aan lijsten kan gedacht worden aan loszittende of ontbrekende delen, kale plekken, verkleurde oude retouches, openstaande verbindingen, ontbrekende fineer- of profieldeeltjes, oppervlakte vuil en houtworm.

Bij de behandeling van lijsten kan er gekozen worden voor conserverende  en/of restauratiemaatregelen.

Onder conservering valt:
Het vastzetten van losse delen, het verstevigen van de constructie, het verwijderen van oppervlakte vuil en het behandelen tegen houtworm.

Onder restauratie valt:
Het aanvullen van ontbrekende stukken, zoals ornamenten, fineer of profieltjes, het verwijderen of afdunnen van bronsverf, en het vergulden of retoucheren van kale delen.

Alle behandelingen worden zoveel mogelijk reversibel uitgevoerd met in inachtneming van de ethische codes van de belangenvereniging voor restauratoren, Restauratoren Nederland.(E.C.C.O.). De behandelingen worden gedocumenteerd in een verslag met foto’s.

_copyright_text lijsten restauratie